Napoleon

Deze tag wordt geassocieerd met 13 berichten

De Verhuizing: Marjolijn

‘De allergewigtige en voor geheel Europa Belangryke Tyding’ Dat was het nieuws op 26 juni 1815 bij de arrestatie van Napoleon Bonaparte. Het nieuws staat in een Buitengewone Courant die destijds voor één-en-een-halve stuiver werd uitgegeven. De krant ligt in een doos tussen andere kranten met gewichtig nieuws uit die tijd. De doos maakt deel … Lees verder

Napoleon Bonaparte in Delft

Achtergrondinformatie bij de Militaire Mysteries tijdens de Delftse Museumnacht – Mysterie 5 Napoleon Bonaparte (Ajaccio Corsica, 15 augustus 1769 — Sint-Helena, 5 mei 1821) Het was  vorig jaar 200 jaar geleden dat de Franse Keizer Delft bezocht, als onderdeel van zijn 38 dagen durende rondreis door Nederland, waarbij hij behalve Delft ook Den Haag, Katwijk, … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: onderscheidingstekens.

*Dit artikel is geschreven aan de hand van eigen ervaringen met behulp van aanvullende literatuur* Napoleontische soldaten staan bekend om hun kleurrijke uniformen. Vergeleken met de hedendaagse militaire uniformen waren deze uniformen erg opvallend. De soldaten waren echter niet zonder reden op deze wijze geüniformeerd. Aan het uniform kon gezien worden bij welk land, eenheid … Lees verder

Nederlanders in het leger van Napoleon, het uniform in 1813.

Napoleons Grande Armée bestond niet alleen uit Fransen. Bij de Ruslandcampagne van 1812 waren ook Nederlandse militairen aanwezig die vochten onder Franse vlag. Officieel kende het Franse leger negen Nederlandse regimenten: het 123e, 124e, 125e en 126e linie-infanterie, het 33e regiment lichte infanterie, het 3e regiment gardegrenadiers, het 2e regiment lichte garde lansiers (rode lansiers), het 11e regiment huzaren en het … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: de bajonet.

Napoleontische soldaten zijn meestal afgebeeld met een musket waarop een bajonet is aangebracht. Deze ‘geïmproviseerde speer’ ziet er gevaarlijk uit, maar het is de vraag of met dit wapen in de praktijk veel slachtoffers zijn gemaakt. Lees verder

Verwarring en twijfel: realiteit en reglement.

Naast het staande leger met zijn infanterie, artillerie en cavalerie, kende het Koninkrijk der Nederlanden ook verschillende bataljons militie, zowel infanterie als artillerie. Over het algemeen droegen deze milities andere uniformen dan hun collega’s bij het staande leger. Dit is te zien op afbeeldingen van deze militiesoldaten. Deze afbeeldingen komen echter niet overeen met de … Lees verder

Uitvoering der reglementen: kleine hervormingen van uniformen der artillerie.

Naar aanleiding van een vraag aan het Legermuseum is gekeken naar de uniformering van de Nederlandse artillerie bij Waterloo. Volgens de reglementen droeg de artillerie uniformen zoals te zien op de afbeeldingen, maar omdat er slechts kleine verschillen te zien zijn ten opzichte van het eerdere model, uit 1814, valt te betwijfelen of in de … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform op campagne.

De afbeeldingen laten een soldaat zien op campagne. Het is niet met zekerheid te zeggen wat een soldaat op campagne precies allemaal droeg, het uniform wat hij droeg te velde of dat te kampement. Waarschijnlijk koos hij wat voor hem het beste zat, aangezien de kleding niet op maat was gemaakt en het dus gebruikelijk was dat uniformen niet altijd goed pasten Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform te kampement.

Naast het uniform te velde droeg een soldaat andere kledij in het kampement. De afbeelding laat deze zien,bestaande uit een culotte (pantalon d’etoffe (wollen broek))(4), gilet (vest)(5) en pokalem (kampmuts)(6). Lees verder

Adequate tekeningen: de waarheid achter afbeeldingen.

Afbeeldingen uit de Napoleontische tijd geven niet altijd een adequaat beeld van de werkelijkheid. Als de vier afbeeldingen van Hollandse mariniers nader worden bekeken, valt het volgende op. Aan de ene kant dat de tekeningen van verschillende kwaliteit en dus waarschijnlijk ook tekenaars zijn, hetgeen, anderzijds, de nodige verschillen met zich meebrengt. De vraag is daarom: wat is juist? Lees verder

link naar legermuseum