infanterie

Deze tag wordt geassocieerd met 12 berichten

Kunt u mij meer informatie geven met betrekking tot dit schilderij waarop een sappeur te zien is?

Vraag  Hierbij zend ik u een foto toe van mijn schilderij, met hierop afgebeeld een sappeur met bijl. Ik ben zelf al een beetje aan het zoeken geweest naar informatie over sappeurs etc, maar ik ben benieuwd wat u mij er meer over kunt vertellen. Ik ben o.a. een afbeelding tegengekomen van een Hollandse sappeur in ’n … Lees verder

Kunt u het uniform van mijn opa determineren?

  Vraag: Als kleinkinderen van een opa die we allen nauwelijks gekend hebben, zijn we nieuwsgiering naar zijn verleden. In de bijlage heb ik een foto geplaatst waarop hij is afgebeeld in een uniform. We denken dat het van de marechausee is maar twijfelen ook. Kunt u mij aan een nadere aanduiding helpen? De aanduidingen … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: onderscheidingstekens.

*Dit artikel is geschreven aan de hand van eigen ervaringen met behulp van aanvullende literatuur* Napoleontische soldaten staan bekend om hun kleurrijke uniformen. Vergeleken met de hedendaagse militaire uniformen waren deze uniformen erg opvallend. De soldaten waren echter niet zonder reden op deze wijze geüniformeerd. Aan het uniform kon gezien worden bij welk land, eenheid … Lees verder

Nederlanders in het leger van Napoleon, het uniform in 1813.

Napoleons Grande Armée bestond niet alleen uit Fransen. Bij de Ruslandcampagne van 1812 waren ook Nederlandse militairen aanwezig die vochten onder Franse vlag. Officieel kende het Franse leger negen Nederlandse regimenten: het 123e, 124e, 125e en 126e linie-infanterie, het 33e regiment lichte infanterie, het 3e regiment gardegrenadiers, het 2e regiment lichte garde lansiers (rode lansiers), het 11e regiment huzaren en het … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: de bajonet.

Napoleontische soldaten zijn meestal afgebeeld met een musket waarop een bajonet is aangebracht. Deze ‘geïmproviseerde speer’ ziet er gevaarlijk uit, maar het is de vraag of met dit wapen in de praktijk veel slachtoffers zijn gemaakt. Lees verder

Verwarring en twijfel: realiteit en reglement.

Naast het staande leger met zijn infanterie, artillerie en cavalerie, kende het Koninkrijk der Nederlanden ook verschillende bataljons militie, zowel infanterie als artillerie. Over het algemeen droegen deze milities andere uniformen dan hun collega’s bij het staande leger. Dit is te zien op afbeeldingen van deze militiesoldaten. Deze afbeeldingen komen echter niet overeen met de … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform op campagne.

De afbeeldingen laten een soldaat zien op campagne. Het is niet met zekerheid te zeggen wat een soldaat op campagne precies allemaal droeg, het uniform wat hij droeg te velde of dat te kampement. Waarschijnlijk koos hij wat voor hem het beste zat, aangezien de kleding niet op maat was gemaakt en het dus gebruikelijk was dat uniformen niet altijd goed pasten Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform te kampement.

Naast het uniform te velde droeg een soldaat andere kledij in het kampement. De afbeelding laat deze zien,bestaande uit een culotte (pantalon d’etoffe (wollen broek))(4), gilet (vest)(5) en pokalem (kampmuts)(6). Lees verder

Adequate tekeningen: de waarheid achter afbeeldingen.

Afbeeldingen uit de Napoleontische tijd geven niet altijd een adequaat beeld van de werkelijkheid. Als de vier afbeeldingen van Hollandse mariniers nader worden bekeken, valt het volgende op. Aan de ene kant dat de tekeningen van verschillende kwaliteit en dus waarschijnlijk ook tekenaars zijn, hetgeen, anderzijds, de nodige verschillen met zich meebrengt. De vraag is daarom: wat is juist? Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform te velde.

*Dit artikel is geschreven aan de hand van eigen ervaringen met behulp van aanvullende literatuur* De Napoleontische soldaat rond 1812 had een uniforme uitrusting die alles bij elkaar ruim 24 kg woog.[1] Deze uitrusting werd vastgelegd in het uniformreglement van 19 januari 1812. Hierin staat exact vermeld waaraan de uniformen moesten voldoen en hoe de … Lees verder

link naar legermuseum