Waterloo

Deze tag wordt geassocieerd met 3 berichten

Vlaggen van bataljons jagers uit 1815

vraag Ik zoek een vlag (wimpel) van een eenheid vrijwillige jagers 1815. In het boekje Men-at-Arms series 115, pagina 20 heb ik de bijgaande zwart-wit afbeelding gevonden. Tevens geeft dat boekje aan dat deze in Delft zou liggen. Kunt u mij dat bevestigen? Indien zo, kan ik er dan digitale foto’s van bestellen? antwoord Hartelijk … Lees verder

Verwarring en twijfel: realiteit en reglement.

Naast het staande leger met zijn infanterie, artillerie en cavalerie, kende het Koninkrijk der Nederlanden ook verschillende bataljons militie, zowel infanterie als artillerie. Over het algemeen droegen deze milities andere uniformen dan hun collega’s bij het staande leger. Dit is te zien op afbeeldingen van deze militiesoldaten. Deze afbeeldingen komen echter niet overeen met de … Lees verder

Uitvoering der reglementen: kleine hervormingen van uniformen der artillerie.

Naar aanleiding van een vraag aan het Legermuseum is gekeken naar de uniformering van de Nederlandse artillerie bij Waterloo. Volgens de reglementen droeg de artillerie uniformen zoals te zien op de afbeeldingen, maar omdat er slechts kleine verschillen te zien zijn ten opzichte van het eerdere model, uit 1814, valt te betwijfelen of in de … Lees verder

link naar legermuseum