Archief voor

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform te kampement.

Naast het uniform te velde droeg een soldaat andere kledij in het kampement. De afbeelding laat deze zien,bestaande uit een culotte (pantalon d’etoffe (wollen broek))(4), gilet (vest)(5) en pokalem (kampmuts)(6). Lees verder

Adequate tekeningen: de waarheid achter afbeeldingen.

Afbeeldingen uit de Napoleontische tijd geven niet altijd een adequaat beeld van de werkelijkheid. Als de vier afbeeldingen van Hollandse mariniers nader worden bekeken, valt het volgende op. Aan de ene kant dat de tekeningen van verschillende kwaliteit en dus waarschijnlijk ook tekenaars zijn, hetgeen, anderzijds, de nodige verschillen met zich meebrengt. De vraag is daarom: wat is juist? Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform te velde.

*Dit artikel is geschreven aan de hand van eigen ervaringen met behulp van aanvullende literatuur* De Napoleontische soldaat rond 1812 had een uniforme uitrusting die alles bij elkaar ruim 24 kg woog.[1] Deze uitrusting werd vastgelegd in het uniformreglement van 19 januari 1812. Hierin staat exact vermeld waaraan de uniformen moesten voldoen en hoe de … Lees verder

Wapenmaker C.Korte

vraag: Ik heb een vuursteenslot gemerkt  “C.Korte Amsterdam” ; kunt u mij vertellen wanneer en waar in Amsterdam deze maker werkzaam was? antwoord: Van de wapenmaker Casper Korte (ook wel Korten of Kortes genaamd) is bekend dat hij rond 1800 werkzaam was in Amsterdam. Hij presenteerde op 16 juni 1787 zjin meesterstuk als geweermaker. Op … Lees verder

link naar legermuseum