toetoep

Deze tag wordt geassocieerd met 2 berichten

Kunt u dit uniform determineren?

Vraag:   Herkent u het uniform op bijgaande foto? De foto is gemaakt tussen 1885 en 1895 in Nederlands Indie. Volgens overlevering zou hij vanaf 1875 gediend hebben als luitenant bij de schutterij in Batavia. De afgebeelde man is van Duitse adel (freiherr) en heeft voordat hij naar Indie ging gediend in het leger van … Lees verder

Bij welk legeronderdeel behoorden deze knopen?

Vraag: Uit welke periode stammen deze knopen en bij welk legeronderdeel hoorden ze?   Antwoord: De knopen zijn van de genie en werden gedragen op donkerblauwe lakense uniformen van rond de eeuwwisseling. Bij de invoering van het veldgrijze uniform in 1912 werden knopen gedragen met de Nederlandse klimmende leeuw die een zwaard en pijlenbundel vasthoudt. De losse goudkleurige geniehelm … Lees verder

link naar legermuseum