Archief voor

Verwarring en twijfel: realiteit en reglement.

Naast het staande leger met zijn infanterie, artillerie en cavalerie, kende het Koninkrijk der Nederlanden ook verschillende bataljons militie, zowel infanterie als artillerie. Over het algemeen droegen deze milities andere uniformen dan hun collega’s bij het staande leger. Dit is te zien op afbeeldingen van deze militiesoldaten. Deze afbeeldingen komen echter niet overeen met de … Lees verder

Kerst als propagandamiddel

Kerst als propagandamiddel Het kerstfeest komt in een ander licht te staan als de Duitsers op het einde van de Tweede Wereldoorlog kerst inzetten als propagandamiddel. Met propaganda kerstkaarten wordt het moment aangegrepen om de soldaat van de tegenpartij aan het twijfelen te brengen. Men probeert in te spelen op zijn gevoelens, de gedachte aan … Lees verder

De semafoor van Chappe en de Bataafse kusttelegraaf

vraag: Van een historische vereninging in Frankrijk bereikte ons de de vraag om informatie over de telegraaf (semafoor) van de uitvinder Chappe, en over de kusttelegraaf zoals die dienst deed langs de Nederlandse kust tijdens de Bataafse Republiek. antwoord: Het Legermuseum bezit een aantal boeken over het onderwerp en twee prenten waarop de Bataafse kusttelegraaf … Lees verder

Uitvoering der reglementen: kleine hervormingen van uniformen der artillerie.

Naar aanleiding van een vraag aan het Legermuseum is gekeken naar de uniformering van de Nederlandse artillerie bij Waterloo. Volgens de reglementen droeg de artillerie uniformen zoals te zien op de afbeeldingen, maar omdat er slechts kleine verschillen te zien zijn ten opzichte van het eerdere model, uit 1814, valt te betwijfelen of in de … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform op campagne.

De afbeeldingen laten een soldaat zien op campagne. Het is niet met zekerheid te zeggen wat een soldaat op campagne precies allemaal droeg, het uniform wat hij droeg te velde of dat te kampement. Waarschijnlijk koos hij wat voor hem het beste zat, aangezien de kleding niet op maat was gemaakt en het dus gebruikelijk was dat uniformen niet altijd goed pasten Lees verder

link naar legermuseum