uniform

Deze tag wordt geassocieerd met 20 berichten

Het uniform dat Willem V aan heeft op een schilderij uit 1788.

Vraag: Het schilderij is van stadhouder Willem V door Bolomey gemaakt in 1788. Het hangt nu in het Museum Flehite in Amersfoort. Ik zou graag willen weten wat voor uniform Willem V aan heeft op dit schilderij. Antwoord Uw vraag is lastig te beantwoorden, omdat stadhouder Willem V hier een jas draagt die je zowel … Lees verder

Kunt u het uniform van mijn opa determineren?

  Vraag: Als kleinkinderen van een opa die we allen nauwelijks gekend hebben, zijn we nieuwsgiering naar zijn verleden. In de bijlage heb ik een foto geplaatst waarop hij is afgebeeld in een uniform. We denken dat het van de marechausee is maar twijfelen ook. Kunt u mij aan een nadere aanduiding helpen? De aanduidingen … Lees verder

Vragen over het uniform van de schutterij

 Vraag Sinds enige tijd werk ik aan een studie over de Groningse schutterij tijdens de Tiendaagse veldtocht in 1831. In het legermuseum staan een officier en een schutter van de schutterij uit de tijd van 1831 tentoongesteld (zie bijgaande foto). Toch heb ik nogal een paar vragen over het uniform van de schutterij. 1. Op … Lees verder

Kunt u deze drie uniformen identificeren?

 Wij zijn erg benieuwd of u de uniformen kan identificeren. De vragen die we erg interessant vinden zijn: wat is het krijgsmachtdeel, wapen/dienstvak, onderdeel, regiment? Wat is de rang die van de uniformen te lezen is? Het slot van de riem van de militair op foto 3 laat het cijfer 7 zien, is dat een … Lees verder

Sjako van het Nederlandse uniform in de 19e eeuw

vraag Ik heb een oud dienstboekje van mijn grootvader gevonden, hij is in 1888 in militaire dienst geweest. In het boekje stond: sjako met cocarde, lis en knoop. Op uw website stond wel een sjako, maar dat was met de letter W er op, maar mijn grootvader was een gewoon soldaat, dus daar stond vast … Lees verder

kunt u dit oranje koord identificeren

  vraag: In en oude kist die mijn opa toebehoorde vond ik dit oranje koord. Ik vermoed dat het een onderdeel is van een bepaald gala-uniform, maar heb het tot nu toe niet kunnen determineren. Kunt u mij zeggen van welk uniform dit eventueel is en uit welke periode het stamt. antwoord: De oranje koordsjerp … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: onderscheidingstekens.

*Dit artikel is geschreven aan de hand van eigen ervaringen met behulp van aanvullende literatuur* Napoleontische soldaten staan bekend om hun kleurrijke uniformen. Vergeleken met de hedendaagse militaire uniformen waren deze uniformen erg opvallend. De soldaten waren echter niet zonder reden op deze wijze geüniformeerd. Aan het uniform kon gezien worden bij welk land, eenheid … Lees verder

Nederlanders in het leger van Napoleon, het uniform in 1813.

Napoleons Grande Armée bestond niet alleen uit Fransen. Bij de Ruslandcampagne van 1812 waren ook Nederlandse militairen aanwezig die vochten onder Franse vlag. Officieel kende het Franse leger negen Nederlandse regimenten: het 123e, 124e, 125e en 126e linie-infanterie, het 33e regiment lichte infanterie, het 3e regiment gardegrenadiers, het 2e regiment lichte garde lansiers (rode lansiers), het 11e regiment huzaren en het … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: de bajonet.

Napoleontische soldaten zijn meestal afgebeeld met een musket waarop een bajonet is aangebracht. Deze ‘geïmproviseerde speer’ ziet er gevaarlijk uit, maar het is de vraag of met dit wapen in de praktijk veel slachtoffers zijn gemaakt. Lees verder

Verwarring en twijfel: realiteit en reglement.

Naast het staande leger met zijn infanterie, artillerie en cavalerie, kende het Koninkrijk der Nederlanden ook verschillende bataljons militie, zowel infanterie als artillerie. Over het algemeen droegen deze milities andere uniformen dan hun collega’s bij het staande leger. Dit is te zien op afbeeldingen van deze militiesoldaten. Deze afbeeldingen komen echter niet overeen met de … Lees verder

link naar legermuseum