Sjako

Deze tag wordt geassocieerd met 9 berichten

Vragen over het uniform van de schutterij

 Vraag Sinds enige tijd werk ik aan een studie over de Groningse schutterij tijdens de Tiendaagse veldtocht in 1831. In het legermuseum staan een officier en een schutter van de schutterij uit de tijd van 1831 tentoongesteld (zie bijgaande foto). Toch heb ik nogal een paar vragen over het uniform van de schutterij. 1. Op … Lees verder

Is dit een na-oorlogse sjako?

Vraag: Ik heb een tijdje terug een Sjako gekregen van een kennis van mij. Zij wist dat ik spullen uit de 2e WO verzamel. Het probleem alleen is dit: deze Sjako is geen 2e WO en ik zou verder ook niet weten wat het wel is. Ik heb op internet druk gezocht naar foto’s en … Lees verder

Sjako van het Nederlandse uniform in de 19e eeuw

vraag Ik heb een oud dienstboekje van mijn grootvader gevonden, hij is in 1888 in militaire dienst geweest. In het boekje stond: sjako met cocarde, lis en knoop. Op uw website stond wel een sjako, maar dat was met de letter W er op, maar mijn grootvader was een gewoon soldaat, dus daar stond vast … Lees verder

Verwarring en twijfel: realiteit en reglement.

Naast het staande leger met zijn infanterie, artillerie en cavalerie, kende het Koninkrijk der Nederlanden ook verschillende bataljons militie, zowel infanterie als artillerie. Over het algemeen droegen deze milities andere uniformen dan hun collega’s bij het staande leger. Dit is te zien op afbeeldingen van deze militiesoldaten. Deze afbeeldingen komen echter niet overeen met de … Lees verder

Uitvoering der reglementen: kleine hervormingen van uniformen der artillerie.

Naar aanleiding van een vraag aan het Legermuseum is gekeken naar de uniformering van de Nederlandse artillerie bij Waterloo. Volgens de reglementen droeg de artillerie uniformen zoals te zien op de afbeeldingen, maar omdat er slechts kleine verschillen te zien zijn ten opzichte van het eerdere model, uit 1814, valt te betwijfelen of in de … Lees verder

Adequate tekeningen: de waarheid achter afbeeldingen.

Afbeeldingen uit de Napoleontische tijd geven niet altijd een adequaat beeld van de werkelijkheid. Als de vier afbeeldingen van Hollandse mariniers nader worden bekeken, valt het volgende op. Aan de ene kant dat de tekeningen van verschillende kwaliteit en dus waarschijnlijk ook tekenaars zijn, hetgeen, anderzijds, de nodige verschillen met zich meebrengt. De vraag is daarom: wat is juist? Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform te velde.

*Dit artikel is geschreven aan de hand van eigen ervaringen met behulp van aanvullende literatuur* De Napoleontische soldaat rond 1812 had een uniforme uitrusting die alles bij elkaar ruim 24 kg woog.[1] Deze uitrusting werd vastgelegd in het uniformreglement van 19 januari 1812. Hierin staat exact vermeld waaraan de uniformen moesten voldoen en hoe de … Lees verder

Bij welk onderdeel horen de personen op deze foto

vraag: Kunt u mij aan hand van de foto vertellen bij welk onderdeel mijn opa heeft gediend. Mijn opa is de man rechts op de foto met het zwaard. Kunt u ook zien wat voor rang hij had? antwoord: Hartelijk dank voor uw vraag met bijgezonden foto. Uw opa draagt op de foto op zijn … Lees verder

1, 2, 3, 4, hoedje van papier

vraag: Ik ben werkzaam bij het Historisch Nieuwsblad. Momenteel ben ik bezig met de samenstelling van de Grote Geschiedenis Quiz. In deze quiz zal gevraagd worden naar het hoedje uit het liedje ‘1,2,3,4, hoedje van papier’. Volgens mijn informatie zou het in dit liedje gaan om goedkoop geproduceerde hoedjes, genaamd sjako of schakot, die gedragen … Lees verder

link naar legermuseum