uniform

Deze tag wordt geassocieerd met 20 berichten

Uitvoering der reglementen: kleine hervormingen van uniformen der artillerie.

Naar aanleiding van een vraag aan het Legermuseum is gekeken naar de uniformering van de Nederlandse artillerie bij Waterloo. Volgens de reglementen droeg de artillerie uniformen zoals te zien op de afbeeldingen, maar omdat er slechts kleine verschillen te zien zijn ten opzichte van het eerdere model, uit 1814, valt te betwijfelen of in de … Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform op campagne.

De afbeeldingen laten een soldaat zien op campagne. Het is niet met zekerheid te zeggen wat een soldaat op campagne precies allemaal droeg, het uniform wat hij droeg te velde of dat te kampement. Waarschijnlijk koos hij wat voor hem het beste zat, aangezien de kleding niet op maat was gemaakt en het dus gebruikelijk was dat uniformen niet altijd goed pasten Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform te kampement.

Naast het uniform te velde droeg een soldaat andere kledij in het kampement. De afbeelding laat deze zien,bestaande uit een culotte (pantalon d’etoffe (wollen broek))(4), gilet (vest)(5) en pokalem (kampmuts)(6). Lees verder

Adequate tekeningen: de waarheid achter afbeeldingen.

Afbeeldingen uit de Napoleontische tijd geven niet altijd een adequaat beeld van de werkelijkheid. Als de vier afbeeldingen van Hollandse mariniers nader worden bekeken, valt het volgende op. Aan de ene kant dat de tekeningen van verschillende kwaliteit en dus waarschijnlijk ook tekenaars zijn, hetgeen, anderzijds, de nodige verschillen met zich meebrengt. De vraag is daarom: wat is juist? Lees verder

Praktijkervaring met Napoleontische uniformen: het Franse uniform te velde.

*Dit artikel is geschreven aan de hand van eigen ervaringen met behulp van aanvullende literatuur* De Napoleontische soldaat rond 1812 had een uniforme uitrusting die alles bij elkaar ruim 24 kg woog.[1] Deze uitrusting werd vastgelegd in het uniformreglement van 19 januari 1812. Hierin staat exact vermeld waaraan de uniformen moesten voldoen en hoe de … Lees verder

Boek van de maand november : Uniformen van de Gardes d’Honneur…

In het kader van het bezoek van Napoleon aan Nederland in 1811 gaf de zeer zakelijk ingestelde boekverkoper Evert Maaskamp in Amsterdam (Dam nr. 1) het prachtboek uit met de titel Uniformen van de Gardes d’Honneur, van de onderscheiden corpsen in de zeven départementen van Holland; opgericht tot de ontfangst van Zijne Majesteit den Keizer … Lees verder

Bij welk onderdeel horen de personen op deze foto

vraag: Kunt u mij aan hand van de foto vertellen bij welk onderdeel mijn opa heeft gediend. Mijn opa is de man rechts op de foto met het zwaard. Kunt u ook zien wat voor rang hij had? antwoord: Hartelijk dank voor uw vraag met bijgezonden foto. Uw opa draagt op de foto op zijn … Lees verder

Het uniform van de gevonden Engelse soldaat uit 1799

Onlangs is bekend gemaakt dat in het Noord-Hollandse Den Helder het stoffelijk overschot van een soldaat van de Britse ‘Coldstream Guards’ is gevonden. Deze 2e brigade van garde te voet vocht in 1799 mee in de slag om Den Helder. Bij deze slag tussen de Engelsen en de Bataven vielen ruim 2000 slachtoffers (gesneuveld of gewond), dit was meer dan tien procent van het totaal aantal soldaten dat aan de slag meedeed. De gevonden stoffelijke resten zouden van één van de gesneuvelde soldaten zijn geweest. Hij was te herkennen aan zijn uniform, althans de resten die bewaard zijn gebleven. Lees verder

Uniform van de Mobiele Schutterij tijdens de Tiendaagse Veldtocht

vraag: Ik heb een vraag met betrekking tot het uniform van de schutterij ten tijde van de Tiendaagse Veldtocht. Op het schilderij van Hoynck van Papendrecht “De schutterij bij Houthaelen 1831” ziet men de schutterij in actie. Aangezien ik zelf een verzamelaar van 30mm figuurtjes ben en bezig ben deze schutterij uit te beelden heb … Lees verder

Identificatie van het uniform van een op een miniatuur afgebeelde persoon

vraag: Hierbij stuur ik u foto’s van een portretminiatuur in onze collectie gesigneerd LT voor Leonard Temminck (1753-1813) Helaas weten wij niet wie de geportretteerde is. Misschien heeft u een suggestie ? Kunt u ons iets meer vertellen over het uniform ? Bij voorbaat hartelijk dank antwoord: Het uniform dat de afgebeelde persoon draagt is … Lees verder

link naar legermuseum